A

Regulamin

Zasady szkolenia

Klub Sportowy Saska Warszawa jest młodzieżową sekcją piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.  Klub prowadzi profesjonalne treningi piłki siatkowej dla dzieci zakwalifikowanych do szkolenia, a wszyscy zawodnicy/czki trenujący w Klubie oraz rodzice powinni mieć świadomość, że każdy musi zapracować na swoje miejsce. Klub startuje w Mistrzostwach Mazowsza oraz rozgrywkach minisiatkówki Kinder + Sport organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej oraz memoriałach i turniejach ogólnopolskich organizowanych przez zaprzyjażnione Kluby.

KS SASKA Warszawa organizuje również obozy sportowe – letnie i zimowe, na które trener nominuje wybrane zawodniczki
i zawodników.

W Klubie Sportowym Saska Warszawa trenują wyłącznie dzieci, które zostały zakwalifikowane do szkolenia przez trenerów prowadzących poszczególne grupy. Tak długo jak zawodnik/czka solidnie trenuje i robi postępy, a trenerzy z jego postawy są zadowoleni, tak długo trwa jego/jej przygoda z siatkówką w Klubie Sportowym Saska Warszawa. Może jednak przyjść moment, kiedy zawodnik/czka straci swoje miejsce w grupie szkoleniowej.

Oceniając zawodnika/czkę w kontekście potencjału sportowego bierzemy pod uwagę sprawność fizyczną i perspektywę wzrostu oraz zaangażowanie w treningi i umiejętność współpracy w zespole. Istotna jest również inteligencja, charakter, tempo uczenia się, zdolność przyswajania i zapamiętywania informacji i umiejętności tak, aby jak najszybciej wdrożyć się w systematyczny trening i wypracować nawyk ruchowy i osiągnąć satysfakcjonujący poziom sportowy.

Warunkiem niezbędnym funkcjonowania w Klubie jest rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych. Nieoceniona i kluczowa jest postawa rodziców, którzy powinni wspierać dziecko w jego sportowym rozwoju i być w stałym kontakcie z trenerem, szczególnie w początkowym etapie szkolenia.

Do szkolenia zapraszamy dzieci z  predyspozycjami i chęciami do rozpoczęcia siatkarskiej przygody. Ambicją trenerów jest wychowywanie i szkolenie przyszłych reprezentantów Polski.

Wszystkim kandydatkom, obecnym zawodniczkom/kom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów, spełnienia siatkarskich i osobistych marzeń.

Treningi

Zajęcia w Klubie Sportowym Saska Warszawa odbywają się przez 10 miesięcy – od września do czerwca – raz, dwa lub trzy razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od nauki szkolnej (tj. święta, ferie i wakacje). Jeśli trening zaplanowany na dzień nauki szkolnej nie odbędzie się z przyczyn losowych, zostanie odrobiony w najbliższym możliwym terminie.

Regulamin SLS

 

Ostatni trening w każdym miesiącu to Mistrzostwa Klubu rozgrywane w ramach SLS czyli Saskiej Ligi Siatkówki, gdzie dzieci rywalizują w swojej grupie treningowej. Zawodnicy/czki grają single lub deble (w zależności od wieku) i gromadzą punkty za każdy turniej (im wyższa liga tym więcej punktów). Wielki Finał SLS odbędzie się na zakończenie sezonu, kiedy to zagrają najlepsze 3 ligi (I liga, II liga i III liga). Aktualne tabele będą publikowane na naszej stronie w zakładce SLS.

Zasady przydzielania puntów.
I turniej rozstawieniowy sinle (wrzesień) – gramy w grupach systemem „każdy z każdym”.
Punktacja: I m-ce 10 pkt., II m-ce 8 pkt., III m-ce 7 pkt., itd. – ostatnie m-ce  2 pkt. mniej niż przedostatnie.
II – IX turniej (październik- maj) – gramy single lub deble w ligach (4 lub 5 osobowych w zależności od ilości osób) „każdy z każdym”, a zawodnicy gromadzą indywidualnie zwycięstwa i małe pkt. Pierwsza osoba w każdej lidze (za wyjątkiem I ligi) awansuje o ligę wyżej, zaś ostatnia osoba w lidze (za wyjątkiem ostatniej) spada o ligę niżej.
Punktacja:
Liga 4 osobowa –
I m-ce 30 pkt., II m-ce 28 pkt., III m-ce 27 pkt., IV m-ce 25 pkt. czyli zwycięsca otzrymuje 2 pkt. więcej niż II m-ce, a 4 m-ce 2 pkt mniej niż 3 m-ce.
Liga 5 osobowa – I m-ce 30 pkt., II m-ce 28 pkt., III m-ce 27 pkt., IV m-ce 26 pkt. i V m-ce 24 pkt. czyli zwycięsca otzrymuje 2 pkt. więcej niż II m-ce, a 5 m-ce 2 pkt. mniej niż 4 m-ce.
O kolejności decyduje liczba zwycięstw, ew. różnica małych pkt., ew. singiel pomiędzy zainteresowanymi, ew. wygrywa osoba młodsza (w przypadku braku czasu)
Osoba nieobecna na lidze otrzymuje punkty za ostatnie miejsce w danej lidze i spada o ligę niżej.
Osoba, która w trakcie sezonu dołącza do treningów rywalizację rozpoczyna od ostatniej ligi.

X turniej (czerwiec) – FINAŁ SLS – Zakończenie sezonu 2021/2022 – gramy  finał I, II ew. III ligi do którego kwalifikuje się 4 lub 5 zawodników (z największą liczbą pkt. zgromadzonych przez cały sezon) w zależności od liczby zawodników w każdej grupie treningowej.
* zawodniczki i zawodnicy trenujący z rocznikami starszymi mają prawo rozegrać turniej półfinałowy i tym sposobem awansować do finału SLS w swoim roczniku.

O kolejności w FINALE SLS decyduje liczba zwycięstw, ew. liczba pkt. zgromadzonych od września do maja, ew. singiel pomiędzy zainteresowanymi, ew. wygrywa osoba młodsza (w przypadku braku czasu)

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator ligi.

Płatności

Zarząd Klubu informuje, iż na ten moment (wrzesień – grudzień) w sezonie 2021/2022 składka członkowska wynosi:

  • Grupy mające w planie 2 treningi w tygodniu – 130 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 180 zł)
  • Grupy mające w planie 3 treningi w tygodniu – 160 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 210 zł)
  • Grupa Młodziczek/Kadetek i Młodzików – 200 zł (pierwsza składka w sezonie 250 zł)
Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają wysokości składek członkowskich.
  • Osoby trenujące 3 razy w tygodniu wnoszą składkę w wysokości 200 zł/miesiąc
  • Osoby trenujące 2 razy w tygodniu wnoszą składkę w wysokości 150 zł/miesiąc
  • Osoby trenujące 1 raz w tygodniu wnoszą składkę w wysokości 100 zł/miesiąc

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wpłacać wyższą składkę by wesprzeć działalność KS Saska Warszawa, będziemy wdzięczni za okazane wsparcie.

Płatności dokonujemy przez 10 miesięcy w roku – od września do czerwca do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy: nr konta KS SASKA Warszawa 16 1750 0012 0000 0000 3782 7002 (w tytule: imię i nazwisko dziecka – rok ur. – miesiąc, za który płacimy)
W ferie zimowe – składka członkowska nie ulega zmianie.
W wakacje – lipiec, sierpień – składka członkowska jest zawieszona.

Ubezpieczenie

Zarząd Klubu podjął również decyzję o tym, że każde dziecko będzie objęte ubezpieczeniem NNW.
Wybraliśmy dla Państwa firmę: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., POLISA NR 80132152739 (ważnej od 8.10.2021 r. do 7.10.2022 r.)

Po zakończeniu leczenia należy wejść na stronę www.pewnisportu.pl w zakładkę dokumenty, wybrać Generali TU S.A i dokonać zgłoszenia poprzez kliknięcie  w zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego. Całą dokumentację (wraz z zaświadczenie z klubu o tym, że dane dziecko w chwili zdarzenia było zawodnikiem KS Saska Warszawa i posiadało ubezpieczenie) należy przesłać na adres szkody@generali.pl

Badania

Rodzic/opiekun jest zobligowany dostarczyć badania lekarskie w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć treningowych. Brak przedłożenia zaświadczenia od lekarza w terminie 30 dni od rozpoczęcia treningów będzie skutkował niedopuszczeniem dziecka do zajęć.

Zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia) zaświadczenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, (nie musi to być lekarz medycyny sportowej), a zaświadczenie może być wydane na rok, nie jak do tej pory na pół roku. Oczywiście zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny sportowej (przykładowe miejsca) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w treningach siatkarskich będziemy jak najbardziej uwzględniać.

Deklaracja

Rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Klubu Sportowego Saska Warszawa proszeni są  o wypełnienie deklaracji. Jest to niezbędny dokument i wymóg Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej umożliwiający reprezentowanie barw Klubu Sportowego Saska Warszawa.

Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdej chwili zarówno z inicjatywy rodzica, dziecka jak i w wyniku decyzji Klubu.

Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.