A

Regulamin

Zasady szkolenia

Klub Sportowy Saska Warszawa jest młodzieżową sekcją piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.  Klub prowadzi profesjonalne treningi piłki siatkowej dla dzieci zakwalifikowanych do szkolenia, a wszyscy zawodnicy/czki trenujący w Klubie oraz rodzice powinni mieć świadomość, że każdy musi zapracować na swoje miejsce. Klub startuje w Mistrzostwach Mazowsza oraz rozgrywkach minisiatkówki Kinder + Sport organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej oraz memoriałach i turniejach ogólnopolskich organizowanych przez zaprzyjażnione Kluby.

KS SASKA Warszawa organizuje również obozy sportowe – letnie i zimowe.

W Klubie Sportowym Saska Warszawa trenują wyłącznie dzieci, które zostały zakwalifikowane do szkolenia przez trenerów prowadzących poszczególne grupy. Tak długo jak zawodnik/czka solidnie trenuje i robi postępy, a trenerzy z jego postawy są zadowoleni, tak długo trwa jego/jej przygoda z siatkówką w Klubie Sportowym Saska Warszawa. Może jednak przyjść moment, kiedy zawodnik/czka straci swoje miejsce w grupie szkoleniowej.

Oceniając zawodnika/czkę w kontekście potencjału sportowego bierzemy pod uwagę sprawność fizyczną i perspektywę wzrostu oraz zaangażowanie w treningi i umiejętność współpracy w zespole. Istotna jest również inteligencja, charakter, tempo uczenia się, zdolność przyswajania i zapamiętywania informacji i umiejętności tak aby jak najszybciej wypracować nawyk ruchowy i osiągnąć satysfakcjonujący poziom sportowy.

Warunkiem niezbędnym funkcjonowania w Klubie jest rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych. Nieoceniona i kluczowa jest postawa rodziców, którzy powinni wspierać dziecko w jego sportowym rozwoju i być w stałym kontakcie z trenerem, szczególnie w początkowym etapie szkolenia.

Do szkolenia zapraszamy dzieci z  predyspozycjami i chęciami do rozpoczęcia siatkarskiej przygody. Ambicją trenerów jest wychowywanie i szkolenie przyszłych reprezentantów Polski.

Wszystkim kandydatkom, obecnym zawodniczkom/kom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów, spełnienia siatkarskich i osobistych marzeń.

Treningi

Zajęcia w Klubie Sportowym Saska Warszawa odbywają się przez 10 miesięcy – od września do czerwca – dwa, trzy razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od nauki szkolnej. Jeśli trening zaplanowany na dzień nauki szkolnej nie odbędzie się z przyczyn losowych, zostanie odrobiony w najbliższym możliwym terminie.

Regulamin SLS

 

Ostatni trening w każdym miesiącu to Mistrzostwa Klubu rozgrywane w ramach SLS czyli Saskiej Ligi Siatkówki, gdzie dzieci rywalizują w swojej grupie treningowej. Zawodnicy/czki grają single lub deble (w zależności od wieku) i gromadzą punkty za każdy turniej (im wyższa liga tym więcej punktów). Wielki Finał SLS odbędzie się na zakończenie sezonu, kiedy to zagrają najlepsze 3 ligi (I liga, II liga i III liga). Aktualne tabele będą publikowane na naszej stronie w zakładce SLS.

Zasady przydzielania puntów.
I turniej rozstawieniowy sinle (wrzesień) – gramy w grupach systemem „każdy z każdym”.
Punktacja: I m-ce 10 pkt., II m-ce 8 pkt., III m-ce 7 pkt., itd. – ostatnie m-ce  2 pkt. mniej niż przedostatnie.
II – IX turniej (październik- maj) – gramy single lub deble w ligach (4 lub 5 osobowych w zależności od ilości osób) „każdy z każdym”, a zawodnicy gromadzą indywidualnie zwycięstwa i małe pkt. Pierwsza osoba w każdej lidze (za wyjątkiem I ligi) awansuje o ligę wyżej, zaś ostatnia osoba w lidze (za wyjątkiem ostatniej) spada o ligę niżej.
Punktacja:
Liga 4 osobowa –
I m-ce 30 pkt., II m-ce 28 pkt., III m-ce 27 pkt., IV m-ce 25 pkt. czyli zwycięsca otzrymuje 2 pkt. więcej niż II m-ce, a 4 m-ce 2 pkt mniej niż 3 m-ce.
Liga 5 osobowa – I m-ce 30 pkt., II m-ce 28 pkt., III m-ce 27 pkt., IV m-ce 26 pkt. i V m-ce 24 pkt. czyli zwycięsca otzrymuje 2 pkt. więcej niż II m-ce, a 5 m-ce 2 pkt. mniej niż 4 m-ce.
O kolejności decyduje liczba zwycięstw, ew. różnica małych pkt., ew. singiel pomiędzy zainteresowanymi, ew. wygrywa osoba młodsza (w przypadku braku czasu)
Osoba nieobecna na lidze otrzymuje punkty za ostatnie miejsce w danej lidze i spada o ligę niżej.
Osoba, która w trakcie sezonu dołącza do treningów rywalizację rozpoczyna od ostatniej ligi.

X turniej (czerwiec) – FINAŁ SLS – Zakończenie sezonu 2020/2021 – gramy  finał I, II lub III ligi do którego kwalifikuje się 4 lub 5 zawodników (z największą liczbą pkt. zgromadzonych przez cały sezon) w zależności od liczby zawodników w każdej grupie treningowej.

O kolejności w FINALE SLS decyduje liczba zwycięstw, ew. liczba pkt. zgromadzonych od września do maja, ew. singiel pomiędzy zainteresowanymi, ew. wygrywa osoba młodsza (w przypadku braku czasu)

Płatności

Zarząd Klubu podjął decyzję, iż w sezonie 2020/2021 składki będą wynosić:

  • Grupy mające w planie 2 treningi w tygodniu – 130 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 180 zł)
  • Grupy mające w planie 3 treningi w tygodniu – 160 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 210 zł)
  • Młodziczka/Młodzik – 200 zł (pierwsza składka w sezonie 250 zł)

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wpłacać wyższą składkę by wesprzeć działalność KS Sasaka Warszawa, będziemy wdzięczni za okazane wsparcie.

Płatności prosimy dokonywać od września 2020 do czerwca 2021 do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy: nr konta KS SASKA Warszawa 16 1750 0012 0000 0000 3782 7002 (w tytule: imię i nazwisko dziecka – rok ur. – miesiąc, za który płacimy)

Ubezpieczenie

Zarząd Klubu podjął również decyzję o tym, że każde dziecko będzie objęte ubezpieczeniem NNW, które jest finansowane z pierwszej składki w danym sezonie.  Wybraliśmy dla Państwa firmę: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., POLISA NR 80132133300 (ważnej od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.)

Po zakończeniu leczenia należy wejść na stronę www.pewnisportu.pl w zakładkę dokumenty, wybrać Generali TU S.A i dokonać zgłoszenia poprzez kliknięcie  w zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego. Całą dokumentację (wraz z zaświadczenie z klubu o tym, że dane dziecko w chwili zdarzenia było zawodnikiem KS Saska Warszawa i posiadało ubezpieczenie) należy przesłać na adres szkody@generali.pl 

Badania

Rodzic/opiekun jest zobligowany dostarczyć badania lekarskie w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć treningowych. Brak przedłożenia zaświadczenia od lekarza w terminie 30 dni od rozpoczęcia treningów będzie skutkował niedopuszczeniem dziecka do zajęć.

Zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia) zaświadczenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, (nie musi to być lekarz medycyny sportowej), a zaświadczenie może być wydane na rok, nie jak do tej pory na pół roku. Oczywiście zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny sportowej (przykładowe miejsca) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w treningach siatkarskich będziemy jak najbardziej uwzględniać.

Deklaracja

Rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Klubu Sportowego Saska Warszawa proszeni są  o wypełnienie deklaracji. Jest to niezbędny dokument i wymóg Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej umożliwiający reprezentowanie barw Klubu Sportowego Saska Warszawa.

Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdej chwili zarówno z inicjatywy rodzica, dziecka jak i w wyniku decyzji Klubu.

Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.