A

Regulamin

Zasady szkolenia

Klub Sportowy Saska Warszawa jest młodzieżową sekcją piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.  Klub prowadzi profesjonalne treningi piłki siatkowej dla dzieci zakwalifikowanych do szkolenia, a wszyscy zawodnicy/czki trenujący w Klubie oraz rodzice powinni mieć świadomość, że każdy musi zapracować na swoje miejsce. Klub startuje w Mistrzostwach Mazowsza oraz rozgrywkach minisiatkówki Kinder + Sport organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej oraz memoriałach i turniejach ogólnopolskich organizowanych przez zaprzyjażnione Kluby.

KS SASKA Warszawa organizuje również obozy sportowe – letnie i zimowe.

W Klubie Sportowym Saska Warszawa trenują wyłącznie dzieci, które zostały zakwalifikowane do szkolenia przez trenerów prowadzących poszczególne grupy. Tak długo jak zawodnik/czka solidnie trenuje i robi postępy, a trenerzy z jego postawy są zadowoleni, tak długo trwa jego/jej przygoda z siatkówką w Klubie Sportowym Saska Warszawa. Może jednak przyjść moment, kiedy zawodnik/czka straci swoje miejsce w grupie szkoleniowej.

Oceniając zawodnika/czkę w kontekście potencjału sportowego bierzemy pod uwagę sprawność fizyczną i perspektywę wzrostu oraz zaangażowanie w treningi i umiejętność współpracy w zespole. Istotna jest również inteligencja, charakter, tempo uczenia się, zdolność przyswajania i zapamiętywania informacji i umiejętności, tak, aby jak najszybciej osiągnąć nawyk ruchowy.

Warunkiem niezbędnym funkcjonowania w Klubie jest rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych. Nieoceniona i kluczowa jest postawa rodziców, którzy powinni wspierać dziecko w jego sportowym rozwoju i być w stałym kontakcie z trenerem, szczególnie w początkowym etapie szkolenia.

Do szkolenia zapraszamy dzieci z  predyspozycjami i chęciami do rozpoczęcia siatkarskiej przygody. Ambicją trenerów jest wychowywanie i szkolenie przyszłych reprezentantów Polski.

Wszystkim kandydatkom, obecnym zawodniczkom/kom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów, spełnienia siatkarskich i osobistych marzeń.

Treningi

Zajęcia w Klubie Sportowym Saska Warszawa odbywają się przez 10 miesięcy – od września do czerwca – dwa, trzy razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od nauki szkolnej. Jeśli trening zaplanowany na dzień nauki szkolnej nie odbędzie się z przyczyn losowych, zostanie odrobiony w najbliższym możliwym terminie.

Regulamin SLS

Ostatni trening w każdym miesiącu to Mistrzostwa Klubu rozgrywane w ramach SLS czyli Saskiej Ligi Siatkówki. Zawodnicy/czki grają single lub deble (w zależności od wieku) i gromadzą punkty za każdy turniej (im wyższa liga tym więcej punktów). Wielki Finał SLS odbędzie się na zakończenie sezonu, kiedy to zagrają najlepsze 3 ligi (III liga, II liga i I liga). Aktualne tabele będą publikowane na naszej stronie w zakładce SLS.

 

Płatności

Zarząd Klubu podjął decyzję, iż w sezonie 2019/2020 składki będą wynosić:

  • Grupy trenujące dwa razy w tygodniu – 130 zł miesięcznie (pierwsza składka 180 zł)
  • Grupy trenujące trzy razy w tygodniu – 160 zł miesięcznie (pierwsza składka 210 zł)

Płatności prosimy dokonywać od września 2019 do czerwca 2020 do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy: nr konta KS SASKA Warszawa 16 1750 0012 0000 0000 3782 7002 (w tytule: imię i nazwisko dziecka – rok ur. – miesiąc, za który płacimy)

Ubezpieczenie

Zarząd Klubu podjął również decyzję o tym, że każde dziecko będzie objęte ubezpieczeniem NNW, które jest finansowane z pierwszej składki w danym sezonie.  Wybraliśmy dla Państwa firmę: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., POLISA NR … (nr polisy ważnej do dnia 30.09.2019 – 80132109557) nowa  będzie obowiązywać od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Badania

Rodzic/opiekun jest zobligowany dostarczyć badania lekarskie w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć treningowych. Brak przedłożenia zaświadczenia od lekarza w terminie 30 dni od rozpoczęcia treningów będzie skutkował niedopuszczeniem dziecka do zajęć.

Zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia) zaświadczenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, (nie musi to być lekarz medycyny sportowej), a zaświadczenie może być wydane na rok, nie jak do tej pory na pół roku. Oczywiście zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny sportowej (przykładowe miejsca) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w treningach siatkarskich będziemy jak najbardziej uwzględniać.

Deklaracja

Rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Klubu Sportowego Saska Warszawa proszeni są  o wypełnienie deklaracji. Jest to niezbędny dokument i wymóg Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej umożliwiający reprezentowanie barw Klubu Sportowego Saska Warszawa.

Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdej chwili zarówno z inicjatywy rodzica, dziecka jak i w wyniku decyzji Klubu.

Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.