A

Regulamin

Zasady szkolenia

Klub Sportowy Saska Warszawa jest młodzieżową sekcją piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.  Klub prowadzi profesjonalne treningi piłki siatkowej dla dzieci zakwalifikowanych do szkolenia, a wszyscy zawodnicy/czki trenujący w Klubie oraz rodzice powinni mieć świadomość, że każdy musi zapracować na swoje miejsce: w grupie, na obóz czy turniej. Klub startuje w Mistrzostwach Mazowsza oraz rozgrywkach minisiatkówki Kinder + Sport organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej oraz memoriałach i turniejach ogólnopolskich organizowanych przez zaprzyjażnione Kluby.

KS SASKA Warszawa organizuje również obozy sportowe – letnie i zimowe, na które trener nominuje wybrane zawodniczki
i zawodników.

W Klubie Sportowym Saska Warszawa trenują wyłącznie dzieci, które zostały zakwalifikowane do szkolenia przez trenerów prowadzących poszczególne grupy. Tak długo jak zawodnik/czka solidnie trenuje i robi postępy, a trenerzy z jego postawy są zadowoleni, tak długo trwa jego/jej przygoda z siatkówką w Klubie Sportowym Saska Warszawa. Może jednak przyjść moment, kiedy zawodnik/czka straci swoje miejsce w grupie treningowej. Wówczas może zostać przeniesiona do innej grupy o podobnym poziomie (jeśli taka grupa istnieje) bądz też jego przygoda w naszym klubie się kończy. Jeśli jednak trenerzy dostrzegą poczynione postępy i potencjał sportowy u danej zawodniczki lub zawodnika, wtedy możliwe jest przeniesienie do grupy startowej.

Oceniając zawodnika/czkę w kontekście potencjału sportowego bierzemy pod uwagę: sprawność fizyczną, perspektywę wzrostu oraz zaangażowanie w treningi i umiejętność współpracy w zespole. Istotna jest również inteligencja, charakter, tempo uczenia się, zdolność przyswajania i zapamiętywania informacji i umiejętności tak, aby jak najszybciej wdrożyć się w systematyczny trening, wypracować określony nawyk ruchowy, by osiągnąć satysfakcjonujący poziom sportowy.

Warunkiem niezbędnym funkcjonowania w Klubie jest rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych. Nieoceniona i kluczowa jest postawa rodziców, którzy powinni wspierać dziecko w jego sportowym rozwoju i być w stałym kontakcie z trenerem, szczególnie w początkowym etapie szkolenia.

Do szkolenia zapraszamy dzieci z  predyspozycjami i chęciami do rozpoczęcia siatkarskiej przygody. Ambicją trenerów jest wychowywanie i szkolenie przyszłych młodzieżowych i seniorskich reprezentantów Polski.

Wszystkim kandydatkom, obecnym zawodniczkom/kom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów, spełnienia siatkarskich i osobistych marzeń.

Treningi

Zajęcia w Klubie Sportowym Saska Warszawa odbywają się przez 10 miesięcy – od września do czerwca – dwa lub trzy razy w tygodniu po 60-90 minut w zależności od wieku i poziomu. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od nauki szkolnej (tj. święta, ferie i wakacje). Jeśli trening zaplanowany na dzień nauki szkolnej nie odbędzie się z przyczyn losowych, zostanie odrobiony w najbliższym możliwym terminie.

Płatności

Zarząd Klubu informuje, że w sezonie 2023/2024 składka członkowska wynosi:

 • Grupy mające w planie 1 trening (90 min.) w tygodniu  – 120 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 170 zł)
 • Grupy mające w planie 2 treningi (60 min.) w tygodniu  – 150 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 200 zł)
 • Grupy mające w planie 2 treningi (90 min.) w tygodniu – 180 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 230 zł)
 • Grupy mające w planie 3 treningi (90 min.) w tygodniu – 230 zł miesięcznie (pierwsza składka w sezonie 280 zł)

  Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wpłacać składkę przez cały rok lub wyższą składkę miesięczną by wesprzeć działalność statutową KS Saska Warszawa, będziemy wdzięczni za okazane wsparcie.

  Płatności dokonujemy przez 10 miesięcy w roku – od września do czerwca – do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy: nr konta KS SASKA Warszawa 09 1140 2004 0000 3302 8336 7609 (w tytule: imię i nazwisko dziecka – rok ur. – miesiąc, za który płacimy)
  W ferie zimowe – składka członkowska nie ulega zmianie.
  W wakacje – lipiec, sierpień – składka członkowska jest zawieszona.

  Regulamin SLS

  Mistrzostwa Klubu rozgrywane w ramach SLS czyli Saskiej Ligi Siatkówki, to turniej wewnętrzny w KS Saska Warszawa, gdzie dzieci rywalizują w swoich rocznikach. Organizator – KS Saska Warszawa – wyznaczy 6 terminów ligowych. Zawodnicy/czki grają pierwszy turniej rozstawieniowy (single), zaś kolejne turnieje to gry deblowe (każdy mecz w innym składzie, najmłodsze grupy single) i gromadzą punkty za każdy turniej (im wyższa liga tym więcej punktów). Wielki Finał SLS odbędzie się na zakończenie sezonu, kiedy to zagrają wszyscy uczestnicy w finale ligi I, II, III, … w zależności od zgromadzonych punktów. Aktualne tabele będą publikowane na naszej stronie w zakładce SLS.

  Zasady przydzielania puntów.
  I turniej rozstawieniowy sinle – gramy w grupach systemem „każdy z każdym”.
  Punktacja: I m-ce 10 pkt., II m-ce 8 pkt., III m-ce 7 pkt., itd. – ostatnie m-ce  2 pkt. mniej niż przedostatnie.
  II – V turniej – gramy w ligach single lub deble (4 lub 5 osobowych w zależności od ilości osób) „każdy z każdym”, a zawodnicy gromadzą indywidualnie zwycięstwa i małe pkt. Pierwsza osoba w każdej lidze (za wyjątkiem I ligi) awansuje o ligę wyżej, zaś ostatnia osoba w lidze (za wyjątkiem ostatniej) spada o ligę niżej.
  VI turniej FINAŁ SLS –  w Finale A SLS zagrają osoby, które zgromadziły najwięcej punktów w swojej grupie rocznikowej, kolejne osoby zagrają w Finale B, C, D itd.

  Punktacja:
  Liga 4 osobowa – I m-ce 30 pkt., II m-ce 28 pkt., III m-ce 27 pkt., IV m-ce 25 pkt. czyli zwycięsca otzrymuje 2 pkt. więcej niż II m-ce, a 4 m-ce 2 pkt mniej niż 3 m-ce.
  Liga 5 osobowa – I m-ce 30 pkt., II m-ce 28 pkt., III m-ce 27 pkt., IV m-ce 26 pkt. i V m-ce 24 pkt. czyli zwycięsca otzrymuje 2 pkt. więcej niż II m-ce, a 5 m-ce 2 pkt. mniej niż 4 m-ce.

  Dodatkowe punkty:
  Każdy może uzyskać dodatkowe punkty za: wybitne osiągnięcia:  m. in. w turniejach (w tym Mistrzostwach Mazowsza, Mistrzostwach Polski), powołania do kadry Mazowsza i kadry Polski.

  O kolejności decyduje liczba zwycięstw, ew. różnica małych pkt., ew. singiel pomiędzy zainteresowanymi, ew. wygrywa osoba młodsza (w przypadku braku czasu)
  Osoba nieobecna na lidze otrzymuje punkty za ostatnie miejsce w danej lidze i spada do ligi niższej.
  Osoba, która w trakcie sezonu dołącza do treningów rywalizację rozpoczyna od ostatniej ligi.

  VI turniej (czerwiec) – FINAŁ SLS – Zakończenie sezonu 2023/2024 – gramy  finał (w poszczególnych ligach), do którego kwalifikuje się 4 lub 5 zawodników (z największą liczbą pkt. zgromadzonych przez cały sezon) w zależności od liczby zawodniczek i zawodników w danym roczniku.

  O kolejności w FINALE SLS decyduje liczba zwycięstw, ew. liczba pkt. zgromadzonych od września do maja, ew. singiel pomiędzy zainteresowanymi, ew. wygrywa osoba młodsza (w przypadku braku czasu)

  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator ligi.

  W sezonie 2023/2024 SLS rozegramy w następujących grupach rocznikowych:

  2013-14 dz
  2012 dz
  2011 dz 
  2010 dz
  2009 dz
  2008 dz
  2007 dz

  2011-14 ch
  2007-10 ch

  TERMINY TURNIEJÓW SLS

  Szczegóły zamieszczane będą w kalendarzu na naszej stronie.
  W tych dniach rozgrywana jest liga SLS wg ustalonego w kalendarzu grafiku.

  25,26,27.10.2023 r. I turniej (rozstawieniowy)

  22,23,24.11.2023 r. II turniej (ligowy)
  10,11,12.01.2024 r. III turniej (ligowy)
  20,21,22.03.2024 r. IV turniej (ligowy)
  22,23,24.05.2024 r. V turniej (ligowy)

  16.06.2024 r. VI turniej (FINAŁOWY)

  Saską Ligę Siatkówki będziemy rozgrywać na hali ZSŁ w Warszawie (eliminacje).

  Wielki Finał odbędzie się na hali OSiR Saska!

  Ubezpieczenie

  Zarząd Klubu podjął również decyzję o tym, że każde dziecko, będzie objęte ubezpieczeniem NNW.
  Wybraliśmy dla Państwa firmę: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  POLISA NR 80132272794 – ważnej od 8.10.2023 r. do 7.10.2024 r.
  POLISA NR 80132219341 – ważnej od 8.10.2022 r. do 7.10.2023 r.
  POLISA NR 80132176766 – ważnej od 8.10.2021 r. do 7.10.2022 r.

  Po zakończeniu leczenia należy wejść na stronę www.pewnisportu.pl w zakładkę dokumenty, wybrać Generali TU S.A i dokonać zgłoszenia poprzez kliknięcie  w zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego. Całą dokumentację (wraz z zaświadczenie z klubu o tym, że dane dziecko w chwili zdarzenia było zawodnikiem KS Saska Warszawa i posiadało ubezpieczenie) należy przesłać na adres szkody@generali.pl

  Badania

  Rodzic/opiekun jest zobligowany dostarczyć badania lekarskie (najwygodniej przesłąć zdjęcie/skan na maila do trenera swojej grupy tyt. „Badania imię i nazwisko”) o braku przeciwskazań do uprawiania piłki siatkowej w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć treningowych. Brak przedłożenia zaświadczenia od lekarza w terminie 30 dni od rozpoczęcia treningów będzie skutkował niedopuszczeniem dziecka do zajęć.

  Zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia) zaświadczenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, (nie musi to być lekarz medycyny sportowej), a zaświadczenie może być wydane na rok. Zalecamy jednak wykonanie badań i wystawienie zaświadczenia przez lekarza medycyny sportowej, o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki siatkowej.

  Badania przykładowo można wykonać w Centralnym Ośrodeku Medycyny Sportowej ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa Tel. Rejestracja 885 557 582 lub 603183919 – w przypadku wykonywania pierwszych takich badań potrzebne jest skierowania od lekarza rodzinnego.

  Deklaracja

  Rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Klubu Sportowego Saska Warszawa proszeni są  o wypełnienie deklaracji. Jest to niezbędny dokument i wymóg Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej umożliwiający reprezentowanie barw Klubu Sportowego Saska Warszawa.

  Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdej chwili zarówno z inicjatywy rodzica, dziecka jak i w wyniku decyzji Klubu. Prosimy o tym fakcie poinformować trenera grupy.

  Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.